Warsztaty malarskie

Nowością tej edycji były warsztaty malarskie – „Portret w trzech odsłonach”, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.  Uczestnicy stworzyli po trzy portrety wybranej przez siebie osoby. Tryptyk wykonany był w trzech różnych technikach plastycznych: technika rysunku ołówkiem i węglem, w technice pasteli oraz malowaniem farbami  olejnymi. Każda
z technik daje różne możliwości interpretowania jednego tematu portretowego. Rozwija
i uwrażliwia portretującego na świeże spojrzenie na modela. Przewodnikiem i nauczycielem prowadzącym warsztaty, inspirującym do samodzielnych działań była Renata Kowalczyk – artysta plastyk. Tu również brało udział 10 osób.